Harga
Kereta Sewa Klang berhak meminda sebarang syarat pada bila-bila waktu tanpa perlu mengemukakan sebarang notis terlebih dahulu.